Відділ судово-медичної експертизи речових доказів ( судово-медична ла-бораторія


Відповідно мети призначення судово-медичних експертиз у відділ дослі-дження речових доказів на вирішення експертові можуть бути поставлені наступні питання.


1 блок питань


У випадках дослідження слідів крові на речових доказах.


- Яка групова приналежність крові _______(вказати П.І.Б.)?
- Чи є на наданому на дослідження _______(вказати предмет дослідження, (де) у кого вилучений) кров людини?
- Якщо так, то яка її групова приналежність?
- Чи можуть вказані сліди походити від _______(вказати П.І.Б. осіб, що прохо-дять по справі)?
Для проведення цієї експертизи обов’язково необхідно надати зразки крові зазначених осіб.

У випадках дослідження слідів виділень на речових доказах.


- Чи є на наданому на дослідження _______(вказати предмет дослідження, (де) у кого вилучений) слина, сперма, потожирові накладення?
- Якщо так, то яка її групова приналежність?
- Чи можуть вказані сліди походити від _______(вказати П.І.Б. осіб, що прохо-дять по справі)
Для проведення цієї експертизи обов’язково необхідно надати зразки крові (зразки слини при необхідності) зазначених осіб.

У випадках дослідження волосся:


- Чи є надані на дослідження об’єкти волоссям людини?
- Якщо так, то яке їх регіональне походження?
- Який механізм відділення волосся, наданого на дослідження?
- Яка групова приналежність волосся, наданого на дослідження?
- Чи може вказане волосся походити від _______(вказати П.І.Б. осіб, що проходять по справі)?
Для проведення цієї експертизи обов’язково необхідно надати зразки крові (зразки волосся з 5-ти ділянок голови при необхідності) зазначених осіб.

2 блок питань


При дослідженні слідів біологічного походження на знаряддях спричинення ті-лесних ушкоджень та піднігтьовому вмісті:


- Чи є кров, клітини, мікрочастки тканин людини на (в)_______(вказати пред-мет дослідження, (де) у кого вилучений)?
- Якщо так, то яка їх групова та статева приналежність?
- Чи можливе походження виявлених слідів від потерпілого_______(вказати П.І.Б.) або від підозрюваного _______(вказати П.І.Б.)?
Для проведення цієї експертизи обов’язково необхідно надати зразки крові за-значених осіб.

При дослідженні слідів виділень при статевих злочинах:


- Чи є сліди піхвового епітелію (слини) потерпілої _______(вказати П.І.Б.) на _________(вказати предмет дослідження, (де) у кого вилучений)?
Для проведення цієї експертизи обов’язково необхідно надати зразок крові потерпілої.

При дослідженні слідів виділень в інших випадках (крім недопалків цигарок):


- Чи є сліди слини на _______(вказати предмет дослідження, (де) у кого вилуче-ний)?
- Якщо так, то яка її групова та статева приналежність?
- Чи можливе походження виявлених слідів від потерпілого_______(вказати П.І.Б.) або від підозрюваного _______(вказати П.І.Б.)?
Для проведення цієї експертизи обов’язково необхідно надати зразки крові за-значених осіб, зразки слини (висушеними на марлевих серветках, упакованими, підписаними) разом з речовими доказами.

При дослідженні слідів слини на недопалках цигарок:


- Яка групова та статева приналежність слини на недопалках цигарок?
- Чи можливе походження виявлених слідів від потерпілого_______(вказати П.І.Б.) або від підозрюваного _______(вказати П.І.Б.)?
Для проведення цієї експертизи обов’язково необхідно надати зразки крові за-значених осіб, зразки слини (висушеними на марлевих серветках, упакованими, підписаними) - разом з речовими доказами.

При дослідженні контактних слідів:
- Чи є клітини з ядрами на __________ (вказати предмет дослідження, (де) у кого вилучений)?

3 блок питань

При необхідності ідентифікувати належність біологічних слідів на речових доказах певній особі:


- Встановити генотип … (вказати якого саме біологічного сліду: крові, слини, сперматозоїдів, клітин епітелію тощо), виявленому на … (вказати на яких ре-чах).
- Встановити генотип контактних біологічних слідів на …(вказати на яких ре-чах).
- Встановити генотип … (вказати особу: потерпілий, підозрюваний тощо).
- Чи збігається (або співпадає) генотип, встановлений в слідах … (вказати яких саме) з генотипом … (вказати порівнювану особу).
Призначаючи таке дослідження, обов’язково взяти до уваги наступне:
- при дослідженні біологічних слідів, схожих на кров, слину, сперму, сечу спочатку необхідно провести дослідження на їх наявність і виявлення білка лю-дини (кров, слина, сеча), наявності сперматозоїдів в слідах сперми (обов’язково);
- при дослідженні контактних біологічних слідів (що залишились на речо-вих доказах від злущеного епітелію шкіри, слизових) проводити попереднє дос-лідження на наявність клітин з ядрами (при дослідженні особистих речей особи попереднє дослідження на встановлення клітин з ядрами можна не проводити).
- в разі отримання негативного результату встановлення наявності вищеза-значених слідів визначення генотипу не проводиться.

При необхідності ідентифікувати невстановлену особу:


- Встановити генотип невстановленої особи… (вказати акт і дату розтину). Далі при припущенні хто може бути цією невстановленою особою, ідентифіка-цію можна проводити по кровним родичам: батьки (краще обидва), діти (краще з мамою дитини) – непряма ідентифікація, або по особистим речам невстановленої особи – пряма ідентифікація.
- Встановити генотип … (вказати прямих родичів особи: батьки, діти). - Чи може бути … (вказати який прямий родич(і)) біологічним…(матір’ю, ба-тьком, батьками, дитиною) невстановленої особи…
Або:
- Встановити генотип контактних біологічних слідів на …(вказати особисту річ невстановленої особи).
- Чи збігається (або співпадає) генотип, встановлений на … (вказати особисту річ невстановленої особи) з генотипом … (вказати невстановлену особу).

При встановленні генотипу безвісти зниклої особи за її особистими речами:


- Встановити генотип контактних біологічних слідів на …(вказати на якій особистій речі) зниклої(го) безвісти ….

4 блок питань


При проведенні експертизи кісткових залишків:


- Чи належать кісткові рештки (фрагменти кісток) людині чи тварині?
- Яка кількість трупів, яким належали знайдені кісткові рештки?
- Яка стать, вік, зріст, давність поховання виявлених кісткових рештків (за необхідністю можливо додати питання про расову належність).
- Чи є на кістках скелета які-небудь пошкодження, якщо так, то який механізм їх утворення, яким предметом вони спричинені?
- Чи є на кістках скелета сліди перенесених захворювань, травм, хірургічних операцій?

При пошкодженнях гострими знаряддями:


- Чи є на представлених шматках шкіри, фрагментах кісток потерпілого пош-кодження, їх характер, чим вони заподіяні: ріжучим, колючим, колюче-ріжучим, рубаним, пилячим? Визначити конструктивні властивості травмую-чого предмету?
- Чи заподіяні на вказаних шматках шкіри, фрагментах кісток пошкодження представленим на експертизу предметом (клинком представленого ножа і т.п.)?

При пошкодженнях тупими знаряддями:


- Чи є на представлених шматках шкіри, фрагментах кісток потерпілого пош-кодження, їх характер, чим вони заподіяні, конструктивні властивості трав-муючого предмету?
- Чи заподіяні на вказаних шматках шкіри, фрагментах кісток пошкодження представленим на експертизу предметом (молотком, прутом і т.п.)?

При вогнепальних пошкодженнях:


- Чи є на фрагментах трупа (склепіння черепу, кістках скелета, шматках шкіри та ін.) пошкодження, якщо так, то чи є вони вогнепальними?
- Чи є пошкодження кульовим, дробовими або осколковими, чи заподіяні вони шротом, картеччю, осколками, атиповим снарядом?
- Які вогнепальні пошкодження є вхідними, які вихідними?
- Які метали входять у склад вогнепального пошкоджуючого снаряду?
- Чи є на тілі потерпілого в області вогнепальних пошкоджень сліди близького пострілу?
- Якими снарядами спричинені пошкодження на тілі потерпілого?

Для встановлення обставин справи по слідам крові:


- Який характер та механізм утворення слідів крові (на одязі потерпілого, підо-зрюваного, на знаряддях травми)?

© 2009-2015 Website design by ATLANTIS industial systems