ПРАВИЛА

проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи

- Експертизи у відділі виконуються з метою встановлення причини смерті, наявності, характеру і механізму виникнення тілесних ушкоджень, часу настання смерті та вирішення інших питань, що були поставлені органами дізнання, слідчого, прокурора та суду.

- Для досягнення мети використовуються знання в галузі судової медицини та інших медичних спеціальностей, застосовуються спеціальні лабораторні методи дослідження (гістологічні, медико-криміналістичні, токсикологічні тощо) і, якщо необхідно, вивчається медична документація, матеріали кримінальних та цивільних справ.

- Експертизи у відділі проводяться за постановою або за письмовим відношенням особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді, а також за ухвалою суду.

- Виконувати: експертизи у відділі можуть працівники бюро, які мають вищу медичну освіту, пройшли підготовку з судово-медичної експертизи, згідно з законом України "Про судову експертизу”, процесуальним законодавством, інструкцією про проведення судово-медичної експертизи, даними Правилами та затвердженими нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України.

- Об’єктами експертизи у відділі є трупи (частини трупа) осіб, що вмерли насильницькою смертю, раптово або при нез’ясованих обставинах, а також трупи невстановлених осіб.

- Експертиза трупа виконується у судово-медичних моргах або в моргах лікувально-профілактичних установ.

- Доставку трупа в морг, його одягу та інших предметів, що безпосередньо мають відношення до трупа, покладається на особу, яка призначила експертизу, і здійснюється бригадами, склад яких відповідно до місцевих умов комплектується з працівників органів Міністерства внутрішніх справ та обласного комунального закладу „Бюро судово-медичної експертизи”.

- Трупи, що надійшли до моргу, документи, одяг та інші предмети, які були з трупом, реєструються у встановленому порядку медичним реєстратором в журналі реєстрації трупів і в журналі реєстрації одягу, документів та коштовностей.

- Одяг трупа та предмети, що були з ним доставлені, зберігаються до початку експертизи в тому стані, в якому вони надійшли до моргу.

- Тривалість проведення експертизи не повинна перевищувати одного місяця. Один (перший) примірник висновку експерта (акта) із супровідним документом, направляється у встановленому порядку або передається під розписку у реєстраційному журналі особі, яка призначила експертизу. Другий примірник зберігається в бюро судово-медичної експертизи.

Послуги, пов’язані з підготовкою тіла покійного до поховання (зберіганням в холодильній камері, косметичні послуги, бальзамування), транспортні послуги проводяться на госпрозрахунковій основі відповідно закону України «Про судову еспертизу» та постанови Кабінету міністрів України від 11.07.2002 р. №989 п.1 за визначеними та затвердженими тарифами.

Відділ судово-медичної експертизи трупів працює: у будні з 08:00 до 17:00 год. ;

Судово-медичний морг працює: - у будні з 08:00 до 17:00 год. - у суботу з 08:00 до 14:00.

Реєстратура моргу працює з 09:00 до 16:00 год. тел: 8(056) 371-58-73

У святкові дні відділ експертизи трупів та морг працюють по затвердженому графіку.

© 2009-2015 Website design by ATLANTIS industial systems