ВІДДІЛ КОМІСІЙНИХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Завідувач відділом
Паксютова Тетяна Веніаминівна
8(056)

Експертизи у відділі проводяться з метою усунення протиріч між раніше проведеною експертизою та іншими матеріалами справи у випадку не обґрунтованості висновків або сумнівів особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора бо судді у правильності експертизи, а також з метою встановленні терміну зачаття, здатності до запліднення, проценту втрати професійної працездатності та правильності надання медичної допомоги у випадках притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за «професійні правопорушення».

Залежно від характеру експертизи до складу комісії можуть входити як фахівці тільки в галузі судово-медичної експертизи, так і фахівці інших медичних (в тому числі і фахівців медико-соціальних експертних комісій МОЗ) і не медичних спеціальностей.

Експертна комісія складається не менш як з трьох осіб: голови, члена (членів) комісії та доповідача по справі.

У відділі проводяться наступні експертизи:

Експертизи проводяться при наданні особою, яка призначила експертизу, всіх необхідних матеріалів з даної справи. До їх складу повинні обов’язково входити кримінальні або цивільні справи, оригінали медичної, у тому числі первинної експертної документації. Крім того, залежно від роду експертизи, до вказаних матеріалів додаються речові докази (гістологічні препарати, одяг, взуття тощо) та інші необхідні документи.

Експертизи проводяться з використанням ілюстрацій, фотографій майже у всіх випадках, де це є необхідним; застосовуються всі необхідні дослідження (токсикологічні, імунологічні, гістологічні, цитологічні, медико-криміналістичні, генетичні та ін.), які необхідні при визначенні наявності тілесних ушкоджень, їх терміну виникнення, направленню травмуючої сили, характеру ускладнень, які виникають в перебігу травми, або тривало протікання хвороб, для встановлення причинного зв’язку станів з перенесеними травмами, встановлення батьківства, здібності до запліднення, тощо.

При проведення комісійних експертиз з приводу смерті при невияснених механізмах спричинення тілесних ушкоджень, для визначення наявності тілесних ушкоджень, характеру переломів кісток скелету, особливо при вирішенні питань, які виникають при дорожньо-транспортних подіях, коли необхідно визначити направлення травмуючої сили, місце первинного контакту транспортного засобу з пішоходом, положення осіб в салоні автомобіля в момент травмування (ДТП), іноді проводиться ексгумація трупів з подальшим їх дослідженням з використанням новітніх досягнень науки та техніки.

При виконанні експертиз з приводу визначення відсотків втрати працездатності судово-медичною експертною комісією у кожному конкретному випадку враховується виразність порушення функції організму, здатність потерпілого виконувати в тому чи іншому ступеню роботу за основною професією (професійна працездатність), а також визначається паралельно і страта загальної працездатності.

Експертизи по цивільним справам проводяться на госпрозрахунковій основі відповідно до закону України «Про судову експертизу», внесених до нього змін від 09.09.2004 року №1992-04 ст.15 п.4, постанови Пленуму Верховного суду України від 30.05.1997 р. п.20 та Постанови кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №989 п.25.

© 2009-2015 Website design by ATLANTIS industial systems