ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

Судово-медична експертиза виконується згідно з Законом України «Про судову експертизу», процесуальним законодавством, іншими законодавчими актами, міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності нормативними документами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я /надалі МОЗ/ України №6 від 17 січня 1995 р. та узгодженими з Верховним судом України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх спрв України.

Судово-медична експертиза здійснюється на принципах законності, об,єктивності державними установами - бюро судово-медичних експертиз.

До компетенції судово-медичної експертизи належить:

- Експертиза трупів у випадках насильницької смерті.

- Експертиза трупів при підозрі застосування насилля або з інших обставин, що обумовлюють необхідність такої експертизи.

- Експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб.

- Експертиза речових доказів.

- Експертиза за матеріалами кримінальних та цивільних справ.

Проведення судово-медичних експертиз здійснюється фахівцями державних установ судово-медичних експертиз МОЗ України.

Фахівці державних установ судово-медичної експертизи повинні мати вищу медичну /фармацевтичну/ освіту, пройти спеціальну підготовку з проведення судово-медичних експертиз та отримати сертифікат на звання судово-медичного експерта.

Як фахівці судово-медичні експерти можуть залучатися у встановленому законом порядку до участі в початкових та інших слідчих діях: огляду трупів на місці події /знайдення/, ексгумації, вилучення зразків та інших.

Судово-медична експертиза проводиться згідно з постановою особи, що проводить дізнання: слідчого, прокурора, судді, а також за ухвалою суду.

Особою, що проводить дізнання: слідчим, прокурором, суддею чи судом можуть бути призначені первинна, додаткова та повторна експертиза.

На судово-медичного експерта згідно з чинним законодавством покладається особиста відповідальність за проведення порученної йому експертизи.

Права та обовязки судово-медичного експерта при проведенні експертизи визначаються процесуальним законодавством України.

При проведенні судово-медичної експертизи можуть бути присутні:

- Слідчий /за винятком проведеня експертизи особи іншої статі, коли це супроводжується її оголенням/.

- Обвинувачений та інша особа /тільки з дозволу слідчого/.

Судово-медичний експерт має право на вилучення частин трупа, органів та тканин, крові, сечі, тощо для проведення судово-медичної експертизи без дозволу близьких родичів потерпілого або інших законніх представників. Порядок вилучення і перелік частин трупа, органів та тканин, крові, сечі тощо, що вилучаються, визначаються Правилами проведення судово-медичної експертизи /дослідження/ трупа в бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України № 6 від 17 січня 1995 р.Судово-медичний експерт має право на вилучення частин трупа, органів та тканин, крові, сечі, тощо для проведення судово-медичної експертизи без дозволу близьких родичів потерпілого або інших законніх представників. Порядок вилучення і перелік частин трупа, органів та тканин, крові, сечі тощо, що вилучаються, визначаються Правилами проведення судово-медичної експертизи /дослідження/ трупа в бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України № 6 від 17 січня 1995 р.

Судово-медичний експерт з дозволу особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду має право бути присутнім при проведенні допитів та інших слідчих і судових дій, ставити запитання, що стосуються експертизи, особам, які допитуються.Висновок експерта складається у двох примірниках, один з яких одразу ж надсилається особі, яка призначила експертизу, а другий залишається в архіві бюро судово-медичної експертизи.

Висновок експерта складається у двох примірниках, один з яких одразу ж надсилається особі, яка призначила експертизу, а другий залишається в архіві бюро судово-медичної експертизи.

Підміняти висновок експерта довідками та виписками, а також використовувати для складання цього документа незатверджені форми та бланки анкетного типу забороняється.

© 2009-2015 Website design by ATLANTIS industial systems