КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

ПОЛІТИКА ТА ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ

 

Політика і цілі в сфері якості визначена керівництвом Комунального закладу «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної Ради» виходячи з основних цілей закладу і спрямована на забезпечення та постійне підвищення якості надаваних послуг. Метою діяльності бюро СМЕ є надання послуг з проведення судово-медичних експертиз у визначеній сфері діяльності відповідно до інструкцій, правил, процедур стосовно проведення судово-медичних експертиз та досліджень для забезпечення впевненості у тому, що надана послуга відповідає вимогам, встановленим у нормативних документах та/або нормативно – правових документах. Досягненню встановленої мети сприяє визначені цілі у сфері якості та проголошена Політика у сфері якості КЗ «Дніпропетровське обласне БСМЕ»ДОР».

 

ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ БЮРО СМЕ

 

1. Забезпечувати та підтримувати необхідну кваліфікацію персоналу.

2. Постійно аналізувати результати діяльності з проведення судово-медичних експертиз та досліджень та вживати відповідних дій щодо їх поліпшення.

3. Визначати та забезпечувати наявність усіх ресурсів, необхідних для функціонування бюро СМЕ.

4. Здійснювати діяльність з проведення судово-медичних експертиз з дотриманням вимог, визначених нормативними документами, вимог системи управління якістю, які використовуються та вимог організацій, що проводять сертифікацію та акредитацію.

 

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ БЮРО СМЕ

 

З метою забезпечення довіри всіх зацікавлених сторін до результатів діяльності КЗ «Дніпропетровське обласне БСМЕ»ДОР», ми ґрунтуємо свою діяльність на таких принципах:

 

Неупередженість:

- діяльність з виконання судово-медичних експертиз здійснюється неупереджено, що забезпечує об’єктивність одержаних результатів;

- будь-яка можливість адміністративного, комерційного, фінансового чи іншого впливу, який становив би загрозу неупередженості, виключається;

- ризики щодо неупередженості визначаються на постійній основі. В разі виявлення таких ризиків, вживаються відповідні дії для їх усунення чи мінімізації;

- будь-які види діяльності, які можуть вплинути на неупередженість нашої діяльності, виключені;

- всі роботи виконуються з дотриманням вимог застосовних документів.

 

Компетентність:

- персонал, залучений до діяльності з виконання судово-медичних експертиз є компетентним щодо функцій, які він виконує. Контроль компетентності персоналу здійснюється на постійній основі, забезпечуючи умови для його навчання, стажування та професійного росту. В нашому штаті понад 200 досвідчених та висококваліфікованих фахівців своєї справи з 7 лікарських спеціальностей (судово- медична експертиза, судово-медична гістологія, судово-медична криміналістика, судово-медична імунологія, судово-медична цитологія, судово-медична токсикологія, організація і управління охороною здоров’я) та 2 медичних спеціальностей молодших медичних спеціалістів (лабораторна справа (патологія), сестринська справа), що обслуговують 22 райони та 13 міст Дніпропетровської області.

 

Конфіденційність:

- вся інформація, отримана, в тому числі від третіх сторін, або створена в результаті діяльності з проведення судово-медичних експертиз, за винятком інформації, яку робить загальнодоступною сам замовник, вважається нами конфіденційною;

- ми беремо на себе відповідальність щодо забезпечення вимог конфіденційності інформації всім персоналом, залученим до діяльності з проведення судово-медичних експертиз.

 

Доступ до інформації:

- вся наявна в бюро СМЕ інформація, яка необхідна для компетентного та достовірного виконання судово-медичних експертиз, є доступною для персоналу.

 

Реагування на скарги та апеляції:

- об’єктивний розгляд та ефективне вирішення всіх скарг, які стосуються нашої діяльності, гарантовані.

 

Політика у сфері якості поширюється на всі види діяльності, здійснювані КЗ «Дніпропетровське обласне БСМЕ»ДОР». З метою підтримки актуальності Політика переглядається керівництвом у міру необхідності на підставі аналізу результативності системи управління якістю.

З метою ознайомлення зацікавлених сторін Політика у сфері якості КЗ «Дніпропетровське обласне БСМЕ»ДОР» розміщується на сайті бюро.

 

Начальник КЗ«Дніпропетровське обласне БСМЕ»ДОР»

В.В.Войченко

© 2009-2015 Website design by ATLANTIS industial systems